Tim koji radi sa
mnogo ljubavi i velikim iskustvom.

O nama

Predškolska ustanova ,,Naše čedo'' pod ovim nazivom radi od 2011. godine, kada smo dobili verifikaciju od Ministarstva prosvete. Samom nastanku ustanove prethodio je trogodišnji rad dečijeg studija.

Iz PU ,,Naše čedo'' 2015. godine izrasla je PU ,,Radosnica'' na Altini, a 2017. godine i PU ,,Moje čedo'' koje se nalaziu Dubrovačkoj 30.
Rad naših predškolskih ustanova je koncipiran tako da se temelji na upoznavanju naše tradicije uz primenu najnovijih metodoloških saznanjan iz Evrope. Uz upoznavanje i poštovanje naše kulture i tradicije decu upoznajemo i sa drugim kulturama i tradicijama verodostojno prenoseći širolikost ovih dalekih zemalja i krajeva. Materijale i ideje za domaću tradiciju crpimo iz našeg nasleđa i okoline. Za strane i daleke krajeve tesno sarađujemo sa ambasadama koje nam uvek rado izađu u susret kako bismo što verodostojnije prdstavili kulture ovih krajeva.
Na kraju radne godine uvek određujemo jednu veću temu iz koje proizađe završna priredba. Izbor tema uvek zavisi od dečijih interesovanja ili na neki drugi način aktualne teme. Pripremamo i priredbu uoči slave vrtića.
Svako dete je propraćeno zajedno sa svojim interesovanjima i potrebama a opet u interesu njegovog razvoja. Individualni razgovori sa roditeljima nam služe za razmenu informacija koje se tiču detetovog razvoja, jer smo mi u svakom smislu podrška porodici.
Cilj našeg rada je da deci pružimo što širi spektar obrazovanja kako bi što kvalitetnije formirali svoje mlado biće. Za ostvarivanje ovog cilja uključeni su i brojni dodatni sadržaji, koje sprovode adekvatno edukovani saradnici.

U dogovoru sa roditeljima organizujemo dva puta u toku godine boravak na selu.

Saradnja sa drugim ustanovama

Od 2011. godine u prostorijama naše ustanove sprovodi se pripremna nastava za muzičku školu, tj. muzička škola Kosta Manojlović šalje nastavnike koji obavljaju pripremnu nastavu za decu mlađeg uzrasta.
Ostvarena je saradnja i sa OŠ ,,Svetozar Miletić'' i OŠ ,,Sava Šumanović'' na obostrano zadovoljstvo.

Ishrana

U našim vrtićima posebna pažnja je posvećena dečijoj ishrani. Centralna kuhinja se nazali u Dubrovačkoj 30, u PU "Moje čedo". Ishrana je bazirana na kvalitetnim, svežim namirnicama pripremljenim po principima zdrave obrade, sa puno posnog mesa, povrća i voća.Jelovnik se može prilagoditi posebnim potrebama deteta, uz nadzor pedijatra-nutricioniste, u dogovoru sa roditeljima.

Pronađite najbliži vrtić

Naše ustanove se nalaze na nekoliko lokacija u Zemunu i Altini.

Copyright: PU Naše čedo, 2018.