Skočko skočkić

| Projekti

Dok su se igrali u dvorištu Matija O. i Luka B. su pronašli skakavca. Okupilo se još dece. Dirali su ga štapićima koje su našli u dvorištu. Kada je skakavac krenuo da se pomera i skače i deca su počela  da se odaljavaju. Jedno dete ga je slučajno zgazilo.

Kućica za Skočka

Došli su na ideju da ga sahrane, ali su uvideli da se pomera.

Mateja J: ,,On se samo pravi da je mrtav, pomera nogu“. 

Marko B. je uzeo ciglu i napravio kućicu. Viktor D, Mateja J. i Mateja M. su ubrali travu i stavili pored skakavca.

Mateja O: Kako ćemo nazvati skakavca?

Momčilo: ,,Skočko“.

Rešili su da ga izučavaju.

Nacrtani skakavac  

Skakavca smo stavili na papir kako bi deca mogla da ga nacrtaju.

Kada su završili crtanje vratli su ga nazad u kućicu u dvorištu.

Enciklopedija kaže...

Sledećeg dana na stolu ih je čekala enciklopediju o životinjama otvorena na stranama gde su insekti.

Komentarisali su slike. Momčilo je pokazao na jednog skakavca i rekao: „Mi smo juče uhvatili ovakvog“, a zatim je počeo da čita ostaloj deci tekst uz slike. 

Mateja: „On skoči pa leti sa ovim kamuflažnim krilima“. 

Momčilo: „Piše da mogu biti dugačkii do 8 cm, mislim da sam tako i nacrtao“.

Luka: „Uzeću lupu da bolje uočimo detalje..."

Detalji i potraga

Skenirali samo i odštampali na jedan papir sve crteže skakavaca i stavili na sto... Deca su krenula da boje i dodaju detalje, a potom su crtala još skakavaca.  

Izašla su u dvorište da pogledaju šta radi skakavac. U kućici i oko nje nisu našli Skočka.

Skakavičji skok

U narednom periodu vaspitač čita deci razne zanimljivosti o skakavcima, ide deo o skokovima... Petar počinje da skače imitirajuči skakavca. Svi staju u kolonu. Dogovaraju se da svi pri skoku zauzmu položaj skakvca jer su njemu jače zadnje noge. Takmičenje. Skokovi se mere poređanim patofnama, pa metrom i zapisuju rezultati.

Izvajani skakavci

Na stolu ih je dočekao komad gline, žice u boji i fotografije raznih vrsta skakavaca. Oblikuju skakavce, dodaju antene, noge i krila. 

Stanište

Nakon nekoliko dana sušenja usledilo je bojenje. Posle priče gde žive skakavci deca su pravila stanište za svoje, izvajane, skakavce.

Slobodan život

Oleg je u tegli doneo novog skakavca. Deca primećuju, povređen je, nema jednu nogu. Trče prema panou gde je izložen projekat. Našli su koja je vrsta i trče u dvorište da ga "usele" u Skočkovu kućicu. Teglu otvorili - skakavac odleteo.

Oleg:,,Želeo je da živi slobodnim životom i da skače u prirodi.“

Petar:,,Odleteo je jer nije mogao da skače zbog noge, hajde probaj i ti da skačeš tako."

Deca u dvorištu počeše da skaču kao povređeni skakavci, na jednoj nozi.

Učesnici projekta : Matija Obradović, Sofija Hrnjez, Luka Bajalica, Momčilo Jovanović, Stefan Hrnjez, Mateja Jelić, Marko Basić, Viktor Der, Mateo Trlaja
Projekat vodili: Teodora Joka i Marijana Kocić


© 2018-
PU Moje čedo & PU Naše čedo