Program rada

Upoznajte se sa Reggio pedagogijom

Koncept Reggio Emilia

Ređo pedagogija insistira na integrisanju lokalne tradicije i kulture i to je ono što joj daje vanprostornu lepotu i što je razlikuje od drugih. Od vrtića do vrtića je drugačija, u svoj svojoj lepoti je lokanog karaktera.

Osnove Reggio Emilia

U Ređo Emiliji vaspitanje je zajednički proces. Posebno se vodi računa o vrednovanju, odnosno poštovanju kreativnih finesa deteta. Uvod u celu pedagogiju omogućava vaspitačima da sa ,,svojom“ slikom čoveka izgrade/postave osnove za rad u sopstvenom okruženju.

Pogledajte fotografije u našoj galeriji

Vidite kako izgledaju prostorije vrtića i rad sa decom.

© 2018-
PU Moje čedo & PU Naše čedo